Om Bygdapride

Driven av organisasjonen Fargerikt Kvam, har BygdaPride Kvam arrangert feiringa av skeiv kultur og identitet. BygdaPride kvam strebar etter å skape eit rom der alle kan føle seg velkomne og vere seg sjølve i eit støttande og inkluderande miljø.

BygdaPride Kvam er meir enn berre ein festival; det er ei rørsle som arbeider for å byggje bruer og fremje forståing og respekt på tvers av spekteret av menneskeleg erfaring. Gjennom engasjement og fellesskap, søkjer BygdaPride Kvam å etterlate ei varig positiv innverknad på lokalsamfunnet og inspirere ei kultur av aksept og kjærleik som resonnerer langt utover Kvams grenser.

Bli med oss i denne strålande feiringa av liv, kjærleik og fellesskap. Lat oss saman skape minner som varer livet ut, og byggje eit samfunn der alle kan trivast og bløme. BygdaPride Kvam – Der fargar møter hjartet av Hordaland!

FAQ

Kva tyder 'skeiv'?

‘Skeiv’ er eit paraplyomgrep som blir brukt for å skildre eit spekter av seksuelle orienteringar og kjønnsidentitetar som ikkje er heteronormative. Dette kan inkludere, men er ikkje avgrensa til, homofile, lesbiske, bifile, transpersonar, queer, intersex, aseksuelle og andre ikkje-heteronormative identitetar.

Kva er føremålet med Pride?

Pride er ei feiring av skeiv kultur og identitet, samt ei påminning om skeive rettar og historiske kampar. Det er ei tid for å fremje likeverd, inkludering, og aksept, og for å minnast og anerkjenne dei framstega som er gjorde for skeive rettar.

Er Pride feiringar berre for skeive folk?

Nei, Pride er open for alle, uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Det er ein feiring av mangfald, inkludering og aksept. Allies, eller støttespelarar, er også velkomne og oppfordra til å delta for å vise sin støtte til det skeive samfunnet og lære meir om skeive rettar og kultur. Det er ein fantastisk måte for alle å komme saman, feire mangfald, og støtte ein god sak.

Korleis kan eg støtte det skeive samfunnet?

Du kan støtte det skeive samfunnet gjennom å bli informert, delta i lokale Pride-arrangement, donere til skeive organisasjonar, vere ein alliert, og ved å utfordre diskriminering og fordommar når du ser dei.

Kva er skilnaden mellom seksuell orientering og kjønnsidentitet?

Seksuell orientering refererer til kven ein er tiltrukken av, medan kjønnsidentitet refererer til korleis ein identifiserer seg sjølv i forhold til kjønn, anten som mann, kvinne, begge delar, ingen av delane, eller noko anna.

Korleis kan eg lære meir om skeive rettar og historie?

Det er mange ressursar tilgjengelege på nett, i bøker, og gjennom lokale eller nasjonale skeive organisasjonar. Delta i lokale skeive arrangement, les skeive forfattarar, og engasjer deg med det skeive samfunnet for å lære meir.

Kva tyder LGBTQIA+?

LGBTQIA+ står for Lesbisk, Gay, Bifil, Transkjønna, Queer eller Spørjande, Intersex, Aseksuell, og andre (+) seksuelle orienteringar og kjønnsidentitetar.

Kva er historien bak regnbogeflagget?

Regnbogeflagget, også kjent som Pride-flagget, vart designa av Gilbert Baker i 1978. Det har ulike fargar som representerer ulike aspekt ved det skeive samfunnet. Opphavleg hadde flagget åtte fargar, men det er no mest vanleg med seks fargar: raud, oransje, gul, grøn, blå, og lilla. Kvar farge har ei eiga tyding, som liv, helbredelse, sollys, natur, harmoni, og ånd.