Bli frivilling

Vi står overfor ei strålande moglegheit til å feire mangfald, kjærleik, og fellesskap, men vi kan ikkje gjere det aleine. Din innsats som frivillig er uvurderleg for å lage til denne festivalen. Enten du ønskjer å bidra med planlegging, organisering, eller å hjelpe til under sjølve arrangementet, er ditt engasjement nøkkelen til suksess. Fyll ut kontaktskjemaet under for å ta det første steget mot å bli ein del av Bygdapride familien. La oss saman skape eit inkluderande samfunn, der fargar møter hjartet av Hardanger!